Inscripcions

Les inscripcions dels Casals són a l’apartat de CASALS

Mes avall disposeu de 2 formularis, un per a les activitats durant el CURS i l’altre per l’Estiu


Aquí us podeu inscriure per les activitats durant el Curs

Anotar al cuadre de text el pertinent segons el que hagueu marcat
Anotar al cuadre de text el pertinent segons el que hagueu marcat

Inscripcions a les Activitats d’Estiu

Escriviu les activitats que voleu fer, en cas de que sigui més d'una